כתבות | דיני מיסים

פסק דין תקדימי בארצות הברית -לא יותרו בניכוי הוצאות מימוש אופציות בחברה קשורה

| מאת: עורך דין ד"ר שלמה קטלן

 צפויה הכבדת נטל המס בארה"ב לחברות הייטק ישראליות-

 לא יותרון בניכוי הוצאות ממימוש אופציות בחברה אמריקאית

בעקבות פסד-הדין התקדימי בענין

  Xilinx inc. et al. v. commissioner

                                           

                              

                                                     ד"ר שלמה קטלן, עו"ד

רקע כללי:

             

לאחרונה הגיש משרד השפטים האמריקאי את התנגדתו לבקשת הערעור של חברת Xilinx Inc  (חברה אמריקאית) על שומת מס שהוצאה לה בגין שנות המס 1997,1998.1999, ובגין תאום הוצאות הנובעות ממימוש אופציות לעובדים של חברת הבת של  Xilinx Inc באירלנד (שומה בגובה 120 מיליון דולר!). פרשת Xilinx Inc  עוררה בשנים האחרונות הדים רבים וזכתה להתערבות פעילה מצד ממשלות זרות ומצד מייצגים מובילים, וזאת בשל השלכות שיהיו לה על עסקאות בינלאומיות בהם מעורב קנין לא מוחשי. ההחלטה הוגדרה כפסק-דין החשוב ביותר שניתן בתחום המיסוי הבינלאומי בארה"ב ב-20 השנים האחרונות.

  

נשוא ההחלטה הינו ניכוי הוצאות על ידי חברת האם האמריקאית בעת מימוש אופציות של עובדים שעבדו בחברת הבת של בארילנד והיו להם אופציות בחברת באם. לאחר שבית המשפט פסק בענין לטובת רשויות המס הגישה החברה ערעור, ובימים אלה פנל ערעור אמריקאי אוסף ושומע עדויות על מנת להחליט אם אכן יתיר לחברה להגיש ערעור נוסף. חברות בינלאומיות רבות שיש להן עסקים בארה"ב ממתינות בכליון עיניים לתוצאה המשפטית על מנת להחליט כיצד לנהוג בנושא המיסויי הנדון, ובעניינים אחרים הקשורים במחירי העברה בינלאומים של עסקאות קנין רוחני.

 

העסקאות נשוא השומה:

 

חברת  Xilinx Inc היא חברת אמריקאית שעיסוקה פיתוח, ייצור ומכירה של מעגלים חשמליים. באמצע שנות ה-90 החליטה החברה כי היא מעוניינת להרחיב את פעילותה לאירופה ולצורך כך הקימה חברת בת באירלנד,  Xilinx Xi. בשנת 1995 ערכו החברות הסכם לחלוקת הוצאות ("cost sharing agreement") בו הוסכם כי הקנין וההכנסות ממנו יהיו בבעלות משותפת. כן הוסכם כי "הוצאות פיתוח" יתחלקו בין החברות בהתאם לציפיות לרווח של כל אחת מן החברות ממכירות המוצר הסופי נשוא הפיתוח. לא נקבעה בהסכם הסדר לגבי חלוקת הוצאות הנוגעות לאופציות של עובדים.

 

בשנים 1995, 1996 העניקה החברה לעובדי חברת הבת אופציות. בשנת 1996 הגיעו החברות להסכם לפיו חברת הבת האירית תשלם ל -Xilinx Inc את עלות האופציות, שנקבע לפי שווי המניות ביום המימוש פחות מחיר המימוש. בשנים 1997-1999 כללה החברה את כל ההוצאות הקשורות באופציות בדוחותיה וזאת לפי סעיף 83 לקוד המס האמריקאי המתיר ניכוי הוצאות אלה כהוצאות עבודה. בשנים אלו עמד סכום ההוצאה על 41, 40 ו-96 מיליון דולר (בהתאמה)! סכומים אלו לא סווגו על ידי החברות כ"הוצאות פיתוח", ולכן שום חלק מההוצאה לא יוחס לחברת הבת האירית (אלא נתבע כולו בדוחות המס של החברה האמריקאית).

 

רשויות המס בארצות הברית סברו כי ההוצאות הנ"ל הינן "הוצאות פיתוח" ולפי תקנה 1.482-7(d)(1), המורה על ייחוס הוצאה מסוג זה בין חברות קשורות "נטרלו" חלק מן ההוצאה שנתבעה בארה"ב. נציין כי תקנה זו שהינה חלק מתקנות רבות בחוק המס האמריקאי שעניינן "מחירי העברה" בין "צדדים קשורים" (תחת סעיף 482 לקוד המס הפדראלי אמריקאי) מניחה כי בעסקאות בקנין רוחני יש קושי לחלק את ההוצאות וההכנסות בין צדדים קשורים ולכן, התקנה קובעת באופן שרירותי את אופן החלוקה.

החלטות בתי המשפט:

 

כאשר הגיע הדיון לבית המשפט למיסוי (tax court) פסק בית המשפט כי החלת תקנות מחירי העברה לענין חלוקת הוצאות ב"הסכם שיתוף הוצאות" נוגדת את אמנת המס בין ארה"ב לאירלנד, המורה על קביעת מחירי העברה בין צדדים קשורים תוך שמירה על עקרון הידוע כ-"arm\'s length" שפירושו קביעת המחיר ותנאי העסקה כפי שהיו נקבעים אילו נערכו בין צדדים לא קשורים, היינו לפי "תנאי שוק." אגב אורכה נציין כי חלוקת הוצאות כפי שנקבעה בשומה לפי המס שהוזכרו אינו מייצג נורמת "שווי שוק", ועל כך לא הייתה מחלוקת בין הצדדים.

 

בשנת 2009 הפך בית המשפט לערעורים (9th circuit) את ההחלטה בקובעו כי סעיף "שימור הזכויות" באמנת המס בין המדינות מאפשר סטיה מעקרון ה- arm\'s length לענין קביעת מחירי העברה בין חברה אמריקאית לחברה קשורה, ככל שהדבר נוגע למיסוי החברה האמריקאית. על קצה המזלג, סעיף זה מתיר לארצות הברית למסות נישומים אזרחי ארצות הברית כאילו האמנה אינה בתוקף.

 

ביקורת והשלכות:

 

החלטת בית המשפט לערעורים עוררה הדים רבים. משפטנים סברו כי החלת סעיף "שימור הזכויות" במקרה הנדון היתה מוטעת ותעניק לרשויות המס האמרקאיות כוח רב מדי בענייני אמנה בעיקר בנושא חלוקת הוצאות בן צדדים קשורים וקביעת מחירי העברה. משפטנים התריעו כי לפסק הדן תהא השפעה קולוסאלית על רווחיות חברות זרות הפועלות בארה"ב, בעיקר חברות בתחום ההייטק שבחרו למקם את חברת האם שלהם בארה"ב ויש להן מרכז פיתוח במדינה אחרת.

 

תוצאת פסק הדין פירושה במקרים רבים הכבדה של נטל המס הכולל של הקבוצה שכן, המדינה בה נמצא מרכז הפיתוח אינה מחוייבת לכללים שבחוק המס האמריקאי אלא לכללי אמנה, והיא עשוייה שלא להתיר בניכוי את חלק ההוצאה שלא הותר בארה"ב. בנוסף, גם אם תתיר המדינה בה נמצא מרכז הפיתוח את חלק ההוצאה המיוחס לאופציות, ושלא הותר בניכוי בארצות הברית, כניכוי (הוצאה) בדו"ח המס של החברה המחזיקה במרכז הפיתוח, עשוי ניכוי כזה לא להיות רלווונטי עקב העדר הכנסות.

התפתחויות בתיק Xilinx  צפויות בקרוב.

 

חברות הייטק שלהן מרכז פיתוח בישראל יושפעו באופן משמעותי וישיר מהתוצאה שכן יש נוהג להעניק אופציות לעובדי מרכזי פיתוח אלה בחברות "קשורות" אמריקאית (בד"כ חברת אם); תשלום מס בחסר בארצות הברית בעסקאות מן הסוג הנ"ל יכול לגרום לבעית תזרים משמעותית לחברה האמריקאית הקשורה בשל שומת מס גבוהה, וגם בשל קנסות כבדים המוטלים לפי החוק הפדראלי האמריקאי על "תשלום מס בחסר". ראו הוזהרתם!

 

 

 

תגובות
אין תגובות למאמר
מתמחה בדיני מיסים, דיני פנסיה, קניין רוחני, רשלנות רפואית ועוד...
מתמחה באלימות, אפוסטיל, דיני בוררות, גישור ועוד...
אגודות שיתופיות (1)
אזרחי (25)
אימוץ (1)
אלימות (7)
אפוטרופסות (1)
אפוסטיל (1)
ביטוח לאומי (25)
גירושין (26)
גישור (4)
דוחות משטרה
דיני בוררות
דיני בידור ותקשורת
דיני ביטוח (4)
דיני בנקאות (24)
דיני זקנה
דיני חברות (32)
דיני ירושה (34)
דיני מחשוב (2)
דיני מיסים (190)
דיני משכנתאות (2)
דיני משמעת
דיני משפחה (44)
דיני נזיקין (12)
דיני עבודה (23)
דיני פנסיה (2)
דיני צבא (2)
דיני רשויות מקומיות (1)
דיני תעבורה (16)
הוצאה לפועל (11)
זכויות יוצרים (2)
חוות דעת רפואית (1)
חוזים (8)
חלוקת רכוש (3)
חנינות
חקיקה (1)
חקירות בינלאומיות (1)
חקירות פרטיות
טוען רבני (5)
ייעוץ ביטחוני
ייעוץ בינלאומי (16)
ייעוץ שוטף
ייצוג חברות
יישוב מחלוקות
כונס נכסים (2)
כללי (77)
לשון הרע (1)
מזונות (4)
מיסוי מקרקעין (11)
מס הכנסה (9)
מע"מ (2)
מעמד אישי (8)
מקרקעין (24)
משמורת ילדים (1)
משפחות שכולות
משפט חוקתי
משפט מינהלי (1)
משפט מסחרי (2)
משרד חקירות (1)
נוטריונים (8)
נזיקין (5)
נישואים אזרחיים (2)
נכי צה"ל ומערכת הביטחון (1)
נפגעי שואה (1)
סימני מסחר
סמכות בינלאומית (1)
עבודות שירות
עבירות ביטוח
עבירות מין (2)
עבירות צווארון לבן
עבירות רכוש
עבירות תנועה
עובדים זרים (4)
עורך דין אזרחי
עורכי דין כללי (3)
עורכי דין פלילי (20)
עיזבונות (3)
ערעורים
פטנטים (7)
פלילי (99)
פסילת רישיון (1)
פשיטת רגל (4)
קטינים
קניין רוחני (4)
רישום חברות (3)
רשלנות רפואית (13)
שוק ההון (5)
שירותים משפטיים (10)
שלום בית
שרות רפואי (4)
תאונות אישיות (1)
תאונות דרכים (19)
תאונות עבודה (3)
תאונות תלמידים
תביעות כספיות (4)
תכנון ובניה (3)
תצהירים
קישורים מומלצים: