כתבות | כללי

תקנות הסנגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים ליצוג)

| מאת: עורך דין מנהל האתר

תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התש"ס-2000


בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995    (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

תשלום של זכאים לייצוג על ידי הסניגוריה הציבורית

1. (א) נאשם שלגביו החליט הסניגור המחוזי כי הוא זכאי לייצוג לפי סעיף 18(א)(4) לחוק (להלן - נאשם מחוסר אמצעים) או נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן, שישלם לחשבון שצוין בשובר התשלום שתמסור לו לשכת הסניגוריה הציבורית או מזכירות בית המשפט, לפי העניין -

   (1) לגבי נאשם מחוסר אמצעים שהכנסתו אינה עולה על מחצית הסכום הקבוע בתקנה 2(א)(1) לתקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים), התשנ"ו-1996    121.00 שקלים חדשים;

   (2) לגבי נאשם מחוסר אמצעים שהכנסתו עולה על הסכום האמור בפסקה  (1) - 303.00 שקלים חדשים;

   (3) לגבי נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק - 424.00 שקלים חדשים; ואולם אם מצא הסניגור המחוזי, על סמך פנייתו אליו של הנאשם, כי הוא נאשם מחוסר אמצעים יחולו עליו הסכומים הקבועים בפסקה (1) או (2).

  (ב) הסניגור הציבורי המחוזי ימנה לנאשם סניגור לייצגו, לאחר שהומצאה לו קבלה על התשלום האמור.

  (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על קטין או על נאשם המוחזק במעצר או במאסר.

   
מקרים חריגים

2. (א) לא שילם אדם שמונה לו סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק, את הסכום הקבוע בתקנה 1(א)(3), יפנה הסניגור הציבורי המחוזי לבית המשפט בבקשה למתן הנחיות לעניין התשלום, לרבות לעניין אפשרות מתן פטור ממנו.

  (ב) הסניגור הציבורי הארצי רשאי לקבוע הנחיות למתן פטור מתשלום לפי תקנה 1(א)(1) ו-(2), למקרים חריגים שבהם, בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו המוכחים של המבקש, אין ביכולתו לשלמו.

   
דיווח 

3. בסוף כל שנה יגיש הסניגור הציבורי הארצי לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, דין וחשבון לעניין ביצוע תקנות אלה, לרבות מספר המקרים שבהם לא ייצגה הסניגוריה הציבורית אדם מחמת שלא שילם את הסכום הנדרש לפי תקנה 1.


עדכון סכומים

 4. (א) הסכומים הנקובים תקנה 1(א) יתעדכנו בשיעור עליית המדד ב-1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה; לעניין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

  (ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

  (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם, בהודעה ברשומות, את נוסח תקנה 1(א) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.


תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. (כלומר 26.10.2000).

תגובות
אין תגובות למאמר
מתמחה באפוטרופסות, דיני בידור ותקשורת, אימוץ, אגודות שיתופיות ועוד...
מתמחה בגישור, גירושין, דיני עבודה, דיני ביטוח ועוד...
אגודות שיתופיות (1)
אזרחי (25)
אימוץ (1)
אלימות (7)
אפוטרופסות (1)
אפוסטיל (1)
ביטוח לאומי (25)
גירושין (26)
גישור (4)
דוחות משטרה
דיני בוררות
דיני בידור ותקשורת
דיני ביטוח (4)
דיני בנקאות (24)
דיני זקנה
דיני חברות (32)
דיני ירושה (34)
דיני מחשוב (2)
דיני מיסים (190)
דיני משכנתאות (2)
דיני משמעת
דיני משפחה (44)
דיני נזיקין (12)
דיני עבודה (23)
דיני פנסיה (2)
דיני צבא (2)
דיני רשויות מקומיות (1)
דיני תעבורה (16)
הוצאה לפועל (11)
זכויות יוצרים (2)
חוות דעת רפואית (1)
חוזים (8)
חלוקת רכוש (3)
חנינות
חקיקה (1)
חקירות בינלאומיות (1)
חקירות פרטיות
טוען רבני (5)
ייעוץ ביטחוני
ייעוץ בינלאומי (16)
ייעוץ שוטף
ייצוג חברות
יישוב מחלוקות
כונס נכסים (2)
כללי (77)
לשון הרע (1)
מזונות (4)
מיסוי מקרקעין (11)
מס הכנסה (9)
מע"מ (2)
מעמד אישי (8)
מקרקעין (24)
משמורת ילדים (1)
משפחות שכולות
משפט חוקתי
משפט מינהלי (1)
משפט מסחרי (2)
משרד חקירות (1)
נוטריונים (8)
נזיקין (5)
נישואים אזרחיים (2)
נכי צה"ל ומערכת הביטחון (1)
נפגעי שואה (1)
סימני מסחר
סמכות בינלאומית (1)
עבודות שירות
עבירות ביטוח
עבירות מין (2)
עבירות צווארון לבן
עבירות רכוש
עבירות תנועה
עובדים זרים (4)
עורך דין אזרחי
עורכי דין כללי (3)
עורכי דין פלילי (20)
עיזבונות (3)
ערעורים
פטנטים (7)
פלילי (99)
פסילת רישיון (1)
פשיטת רגל (4)
קטינים
קניין רוחני (4)
רישום חברות (3)
רשלנות רפואית (13)
שוק ההון (5)
שירותים משפטיים (10)
שלום בית
שרות רפואי (4)
תאונות אישיות (1)
תאונות דרכים (19)
תאונות עבודה (3)
תאונות תלמידים
תביעות כספיות (4)
תכנון ובניה (3)
תצהירים
קישורים מומלצים: