פסק דין מוצלח של עו"ד אמיר יקותיאל

| מאת: עורך דין אמיר יקותיאל

החלטה ביום 12.3.09 התקיים דיון הוכחות במעמד הצדדים בתביעה דנן, במהלכו ביקשה באת כוח התובעת להגיש את תצהירו של מר יעקב פינשטיין ז"ל, אשר נפטר לפני מועד הגשת התצהירים מטעם התובעת (ר\' סע\' 4 להודעה על הגשת תצהירי עדות ראשית מיום 27.4.08). באי כוח הנתבעים הודיעו כי הם מתנגדים להגשת התצהיר ולפיכך נדחה התיק לעיון לצורך מתן החלטה בסוגיה זו. עניינה של התובענה, בקליפת האגוז, טענת התובעת לאכיפת חוזה מכר מיום 28.2.71 לפיו רכשה מהנתבע 1 נכס מקרקעין, הכולל אגף במבנה ומגרש צמוד לו, המהווים חלק מחלקה 231 בגוש 6442 בהוד השרון; ולהצהיר על זכויותיה בנכס. ° בתמיכה לתובענה, מבקשת התובעת להגיש, בין היתר, את תצהירו של מר פינשטיין ז"ל, אשר הועסק על ידה, במועדים הרלבנטים לתביעה, בתפקידים שונים לרבות בתפקידי מזכיר וגזבר. באי כוח הצדדים הפנו לשורה של פסקי דין בהם התעוררה השאלה מה דינו של תצהיר אשר מצהירו נפטר טרם שנחקר עליו; אפנה לסקור אותם בקצרה להלן: ב-ע"א 642/87 הסתדרות אגודת ישראל העולמית הועד הפועל, עמותה רשומה נ\' חברת חזקיהו בע"מ, (פ"ד מד (1) 686), נדונה שאלת קבילות תצהיר אדם שנפטר ולא נחקר בחקירה נגדית. בפסק דינו ערך ביהמ"ש הבחנה בין שתי סיטואציות: האחת, מצב בו מותו של העד מונע חקירה נגדית לאחר שנשמעה בפני ביהמ"ש חקירה ראשית; והשניה, מצב בו מותו של המצהיר מנע חקירתו על תצהירו. בענייננו רלבנטי המצב השני, ולגביו נפסק כי: "תצהיר, שמצהירו לא נחקר בשל מותו, יהיה קביל אם הוא נוגד את האינטרס של המצהיר, במשמעות שניתנה לכך בע"א 601/68". ב-ע"א 601/68 ביידר נ\' לוי, (פ"ד כג (1) 594) פורטו התנאים שבהתמלאם תהיה קבילה הודעת נפטר, לאמור: 1. ההודעה הינה, על פני הדברים, נוגדת את האינטרס הממוני או הרכושי של המנוח בעת מתן ההודעה. 2. בשעת מתן ההודעה, ידע המנוח כי הודעה זו עלולה לפגוע באינטרס שלו כאמור. 3. למנוח היתה ידיעה אישית על העובדות הנכללות בהודעתו. באת כוח התובעת הפנתה לפסק דינו של בימ"ש השלום ב-ת.א (נצ\') 1617/96 זידאן נ\' רואשדה, (תק-של 2003 (2), 17016) ולהחלטת ביה"ד האזורי לעבודה ב-בש"א (ת"א) 3026/07 חברת העובדים השיתופית הכללית נ\' רבינוביץ, (תק-עב 2007 (2), 1870). בשני המקרים הללו דובר בתצהיר עד שנפטר בטרם נחקר עליו, ולא נתקיימו בתצהיר תנאי הקבילות להודעת נפטר כאמור בפסיקת ביהמ"ש העליון לעיל. בעניין זידאן קבע ביהמ"ש שלתצהיר יש פועל מסויים מכיוון שמול גרסתו של התובע ניצבת גרסה נוגדת מפורשת עליה היה המנוח מעיד אלמלא נפטר ולכן התובע צריך להראות לביהמ"ש שגם אם היה העד שכנגד בחיים והיה מוסר עדותו לביהמ"ש, היה בפי התובע מענה כלשהו לעדות זו. בעניין חברת העובדים השיתופית נקבע שתצהיר הנפטר יישאר בתיק ומשקלו ייקבע בעת מתן פסק הדין, לאור קיומן של נסיבות מיוחדות אשר גרמו קושי ראייתי עבור שני הצדדים באיתור והבאת ראיות. בא כוח הנתבע 1 הפנה לפסק הדין שניתן ב-רע"א 7953/99 פילבר נ\' המרכז הרפואי שערי צדק, (פ"ד נד (2) 529), ובו אישר ביהמ"ש העליון את ההלכה שנקבעה בעניין הסתדרות אגודת ישראל לעיל. כמו כן הפנה ב"כ הנתבע 1 לפסק דינו של בימ"ש השלום ב-ת.א. (פ"ת) 5045/04 דוד נ\' עיריית פ"ת, (תק-של 2007 (4), 22318) שם נקבע כי אין לקבל את תצהיר הנפטר שכן אינו עומד בתנאים הנדרשים על מנת להכניסו במסגרת החריג המאפשר את קבילותו. באת כוח הנתבעים 2-7 הפנתה אף היא להחלטת ביהמ"ש המחוזי ב-ע"ש (ב"ש) 1539/05 רוזדה בניה ופיתוח בע"מ נ\' מע"מ באר שבע, (תק-מח 2007 (3), 14333) לפיה תצהיר הנפטר אינו קביל שכן אינו עומד במבחנים המחריגים אותו מעדות שמיעה. מכל האמור לעיל עולה, שהלכת ביהמ"ש העליון לגבי התנאים להגשת תצהיר עד שנפטר הינה הלכה מחייבת העומדת על כנה גם בימינו, והנסיבות המצומצמות בהן ראה לנכון ביהמ"ש העליון לסטות ממנה (ר\' עניין פילבר לעיל), - אינן מתקיימות בענייננו. באת כוח התובעת טוענת, בהסתמך על פסק הדין ב-ע"א 423/83 מדינת ישראל נ\' סילברמן, (פ"ד לז (4) 281), שהמגמה הכללית בפסיקה בתחום דיני הראיות היא למעבר מקבילות למשקל. טענה זו אמנם היתה רלבנטית אילו היינו מצויים בין כותלי הסיטואציה הראשונה, בה יכול בית המשפט להתרשם מן העד בחקירתו הראשית ועל כן יש מקום לקבל את התצהיר ולהתחשב בהעדר החקירה הנגדית בבחינת משקל העדות. 5129371 54678313אולם אין זה המקרה שבפניי. כאמור, ענייננו הוא המקרה בו לבית המשפט לא ניתנה האפשרות להתרשם מן העד. במקרה שכזה, הכלל שנקבע הוא כי התצהיר יהיה קביל רק אם הוא נוגד את האינטרס של המצהיר. מתוך נקודת מוצא זו, אפנה לבחון האם תוכן תצהירו של מר פינשטיין ז"ל עונה על התנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה כחריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה: עיון בתצהיר מלמד כי אין בו הודעה המנוגדת לאינטרס כלכלי של המנוח, אלא התייחסות לנסיבות שקדמו לחתימת הסכם המכר ולכוונת הצדדים. פינשטיין ז"ל הוא גם היחיד המתייחס לגודל השטח שנמכר לתובעת אשר לא מצוין בהסכם ומבלי שאף אחד מהעדים האחרים תומך בגרסתו. לכך יש להוסיף, שהתצהיר לא נערך ע"י פינשטיין בעת מילוי תפקידו שזהו חריג נוסף לכלל הפוסל עדות מפי השמועה (ר\' עניין דוד לעיל). 512937 54678313אשר על כן, תצהירו של מר פינשטיין ז"ל אינו עומד בתנאים הנדרשים לצורך קבלתו כראיה, והוא לא ייחשב כחלק מחומר הראיות בתובענה דנן. ד"ר דרורה פלפל 54678313-2455/05 ניתנה היום, 15.3.09, במעמד הצדדים. ד"ר דרורה פלפל, שופטת סגניתֿֿנשיא נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה תא (ת"א) 2455/05 עיריית הוד השרון נ\' ניר שיתופי

- אגודה ארצית שיתופית להתיישבות

 

לעמוד של אמיר יקותיאל באתר בזק

לכתבה נוספת של אמיר יקותיאל באתר סלונה

תגובות
אין תגובות למאמר
מתמחה באלימות, אפוסטיל, דיני בוררות, גישור ועוד...
מתמחה באפוטרופסות, אזרחי, אפוסטיל, דיני בוררות ועוד...
אגודות שיתופיות (1)
אזרחי (25)
אימוץ (1)
אלימות (7)
אפוטרופסות (1)
אפוסטיל (1)
ביטוח לאומי (25)
גירושין (26)
גישור (4)
דוחות משטרה
דיני בוררות
דיני בידור ותקשורת
דיני ביטוח (4)
דיני בנקאות (24)
דיני זקנה
דיני חברות (32)
דיני ירושה (34)
דיני מחשוב (2)
דיני מיסים (190)
דיני משכנתאות (2)
דיני משמעת
דיני משפחה (44)
דיני נזיקין (12)
דיני עבודה (23)
דיני פנסיה (2)
דיני צבא (2)
דיני רשויות מקומיות (1)
דיני תעבורה (16)
הוצאה לפועל (11)
זכויות יוצרים (2)
חוות דעת רפואית (1)
חוזים (8)
חלוקת רכוש (3)
חנינות
חקיקה (1)
חקירות בינלאומיות (1)
חקירות פרטיות
טוען רבני (5)
ייעוץ ביטחוני
ייעוץ בינלאומי (16)
ייעוץ שוטף
ייצוג חברות
יישוב מחלוקות
כונס נכסים (2)
כללי (77)
לשון הרע (1)
מזונות (4)
מיסוי מקרקעין (11)
מס הכנסה (9)
מע"מ (2)
מעמד אישי (8)
מקרקעין (24)
משמורת ילדים (1)
משפחות שכולות
משפט חוקתי
משפט מינהלי (1)
משפט מסחרי (2)
משרד חקירות (1)
נוטריונים (8)
נזיקין (5)
נישואים אזרחיים (2)
נכי צה"ל ומערכת הביטחון (1)
נפגעי שואה (1)
סימני מסחר
סמכות בינלאומית (1)
עבודות שירות
עבירות ביטוח
עבירות מין (2)
עבירות צווארון לבן
עבירות רכוש
עבירות תנועה
עובדים זרים (4)
עורך דין אזרחי
עורכי דין כללי (3)
עורכי דין פלילי (20)
עיזבונות (3)
ערעורים
פטנטים (7)
פלילי (99)
פסילת רישיון (1)
פשיטת רגל (4)
קטינים
קניין רוחני (4)
רישום חברות (3)
רשלנות רפואית (13)
שוק ההון (5)
שירותים משפטיים (10)
שלום בית
שרות רפואי (4)
תאונות אישיות (1)
תאונות דרכים (19)
תאונות עבודה (3)
תאונות תלמידים
תביעות כספיות (4)
תכנון ובניה (3)
תצהירים
קישורים מומלצים: