כתבות | כללי

תקנות העמותות (אגרות)

| מאת: עורך דין מנהל האתר

תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח1998-

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(א)(1) ו- (3) לחוק העמותות, התש"ם1980- (להלן-החוק),באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב,  התשמ"ה 1985- ובאישור ועדת החוקה  חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

 

 

הגדרה

 

• 1.     בתקנות אלה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה    

      המרכזית לסטיסטיקה.

 

•    2.     בעד רישום פעולות ושירותים לפי החוק ישולמוה האגרות שנקבעו     

     בתוספת.     

 

 

 

הצמדה למדד

 

 

 

3.

(א)

סכומי האגרות הנקובים בתוספת יועלו ב1- בינואר של כל שנה  (להלן-יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 

 

 

 

(ב)

העלאת סכומים כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום העלאה הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).

 

 

 

 

(ג)

סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל, לצורך התשלום, לשקל החדש הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מטה.

 

 

 

 

(ד)

בתקנה זו -

 

 

 

 

 

 

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.

 

 

 

 

 

"המדד היסודי" המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום  ההעלאה הקודם.

 

 

 

 

(ה)

המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.

 

 

 

ביטול

 

 

 

3.

תקנות העמותות (אגרות), התשנ"ב - -1992 בטלות.

 

 

 

הוראות מעבר

 

 

 

4.

לענין החודש הרשום בפרט 2 שבתוספת ועל אף האמור בו, יהיה חודש זה בשנה הראשונה לתחילתן של תקנות אלה, חודש יולי.

 

 

 

 

 

התוספת

 

 

(תקנה 1)

 

 

 

 

האגרה בש"ח

 

 

1.

בקשה לרישום -

 

 

 

 

(א)

בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות                                                

 

         

       787.00

 

 

 

 

 

 

 

 

(ב)

בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות

 

787.00

 

 

 

(ג)

בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך 300,000 שקלים חדשים;

 

 

 

 

 

(2) 

העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי דין

 

 

 

393.00

 

 

 

2.

אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

 

 

 

 

 

 

(א)

אם שולמה האגרה השנתית  עד לסוף חודש מרס

 

1,180.00

 

 

 

(ב)

אם שולמה האגרה לאחר  סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה

 

1,442.00

 

 

 

 

(ג)

אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל

 

 

 

(ד) 

•(1)  עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה של

          300,000  שקלים חדשים;

 

 

 

 

 

•(2)  עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה

         שהיא לרבות משכורת , דמי גביית

         תרומות או דמי ניהול פרט לשכר

         המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול

         חשבונות העמותה והגשת הדו"ח הכספי

         השנתי וביצוע פעולות המוטלות על

         העמותה על-פי כל דין;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    (3)  כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד

          נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות

          אלה;

 

 

פטור

 

 

3.

אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

 

 

 

 

 

(א)

עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39 (ב) לחוק, לגבי כל עמותה

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ב)

עיון בפנקס העמותות לגבי כל עמותה

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ג)

קבלת מידע באמצעות המחשב-

 

 

 

 

 

 

עד שני  עמודים, לכל עמוד

 

14.00

 

 

 

 

לכל עמוד נוסף

 

8.00

 

 

 

(ד)

מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיקי העמותות, לגבי כל עמוד

 

 

8.00

 

 

 

(ה)

צילום לכל עמוד

1.00

 

 

 

(ו)

אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד

 

8.00

 

 

דוגמא לשובר תשלום:

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/agrot/shovar.gif

 

תגובות
אין תגובות למאמר
מתמחה באזרחי, ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין ועוד...
מתמחה באפוטרופסות, אגודות שיתופיות, אזרחי, ביטוח לאומי ועוד...
אגודות שיתופיות (1)
אזרחי (25)
אימוץ (1)
אלימות (7)
אפוטרופסות (1)
אפוסטיל (1)
ביטוח לאומי (25)
גירושין (26)
גישור (4)
דוחות משטרה
דיני בוררות
דיני בידור ותקשורת
דיני ביטוח (4)
דיני בנקאות (24)
דיני זקנה
דיני חברות (32)
דיני ירושה (34)
דיני מחשוב (2)
דיני מיסים (190)
דיני משכנתאות (2)
דיני משמעת
דיני משפחה (44)
דיני נזיקין (12)
דיני עבודה (23)
דיני פנסיה (2)
דיני צבא (2)
דיני רשויות מקומיות (1)
דיני תעבורה (16)
הוצאה לפועל (11)
זכויות יוצרים (2)
חוות דעת רפואית (1)
חוזים (8)
חלוקת רכוש (3)
חנינות
חקיקה (1)
חקירות בינלאומיות (1)
חקירות פרטיות
טוען רבני (5)
ייעוץ ביטחוני
ייעוץ בינלאומי (16)
ייעוץ שוטף
ייצוג חברות
יישוב מחלוקות
כונס נכסים (2)
כללי (77)
לשון הרע (1)
מזונות (4)
מיסוי מקרקעין (11)
מס הכנסה (9)
מע"מ (2)
מעמד אישי (8)
מקרקעין (24)
משמורת ילדים (1)
משפחות שכולות
משפט חוקתי
משפט מינהלי (1)
משפט מסחרי (2)
משרד חקירות (1)
נוטריונים (8)
נזיקין (5)
נישואים אזרחיים (2)
נכי צה"ל ומערכת הביטחון (1)
נפגעי שואה (1)
סימני מסחר
סמכות בינלאומית (1)
עבודות שירות
עבירות ביטוח
עבירות מין (2)
עבירות צווארון לבן
עבירות רכוש
עבירות תנועה
עובדים זרים (4)
עורך דין אזרחי
עורכי דין כללי (3)
עורכי דין פלילי (20)
עיזבונות (3)
ערעורים
פטנטים (7)
פלילי (99)
פסילת רישיון (1)
פשיטת רגל (4)
קטינים
קניין רוחני (4)
רישום חברות (3)
רשלנות רפואית (13)
שוק ההון (5)
שירותים משפטיים (10)
שלום בית
שרות רפואי (4)
תאונות אישיות (1)
תאונות דרכים (19)
תאונות עבודה (3)
תאונות תלמידים
תביעות כספיות (4)
תכנון ובניה (3)
תצהירים
קישורים מומלצים: