פגיעה בעבודה- דע את זכויותיך

| מאת: עורך דין גיל סמרה

פרק ה\' לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ], התשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו על פיו, דן בביטוח נפגעי עבודה ומסדיר את המסגרת החוקית בדבר זכויותיו של מבוטח - עובד שכיר או עובד עצמאי הטוען כי נפגע בעבודתו או שארעה לו תאונת עבודה.

מהי פגיעה בעבודה/ תאונת עבודה

 

פגיעה בעבודה/תאונת עבודה היא תאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודתו, או בדרך למקום עבודתו או בדרך חזרה ממקום עבודתו.

מחלת מקצוע בה חלה העובד עקב עבודתו אצל המעביד ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו, יכולה להיחשב פגיעה בעבודה/תאונת עבודה.

 

תאונת דרכים שארעה בדרך לעבודה , במהלך העבודה או בדרך חזרה הביתה, אף היא יכולה להיחשב פגיעה בעבודה/ תאונת עבודה.

 

זכויות נפגע עבודה
 
נפגע עבודה זכאי, בין היתר, לפנות בתביעה למוסד לביטוח לאומי לשם מיצוי זכויותיו. במסגרת התביעה, עומדות לנפגע שתי זכויות עיקריות והן :

 

1.   תשלום דמי פגיעה עבור אובדן כושר עבודה מלא עד לתקופה המירבית     
      הקבועה בחוק.

 

2.   תשלום גמלת נכות לאחר קביעת שיעור הנכות הצמיתה שהותירה      
      הפגיעה בעבודה/תאונת העבודה.

 

תביעה לדמי פגיעה


על מנת שנפגע בעבודה יוכל לממש את זכותו עליו להגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי. במסגרתה של התביעה הנ\\"ל פונה הנפגע ומודיע על דבר הפגיעה, מועדה ומצבו הרפואי. התביעה מוגשת לפקיד התביעות אשר אמור לבחון את התביעה ולקבוע אם להכיר בפגיעה כתאונת עבודה ואם לאו.  

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה.      

חשוב! במידה והמוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה, רשאי הנפגע לערער עליה לפני בית הדין לעבודה בתוך 6 חודשים ממועד קבלת הודעת הדחיה. 

 

תביעה לקביעת נכות

 

אם המוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעה כתאונת עבודה, רשאי הנפגע להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה במסגרתה הוא יוזמן בפני ועדה רפואית אשר תקבע את דרגת נכותו. 

 

החמרת מצב

 

אדם שהוא נכה מעבודה בעל דרגת נכות צמיתה וחלה החמרה במצבו הרפואי יש לו זכות לבקש קביעה מחודשת של דרגת נכות ואף הוא יוזמן בפני הועדה הרפואית.

 

ועדה רפואית


על פי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי ועדה רפואית היא שאמורה לקבוע אם הנכות לה טוען הנפגע נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה וככל שהתשובה לכך חיובית - גם את דרגת הנכות. לועדה הרפואית הסמכות הבלעדית לקבוע אם הנכות שטוען לה הנפגע נובעת מהפגיעה בעבודה וכן את שיעור הנכות.

לשם כך, נעזרת הועדה במסמכים רפואיים ובבדיקה קלינית של הנפגע ולעיתים ביועצים רפואיים חיצוניים. בנסיבות אלה, קיימת חשיבות רבה לתיעוד הרפואי המוגש לועדה מטעם הנפגע. 

קביעת סוג הנכות ודרגת הנכות תיעשה על פי התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ), התשט"ז-1956, המכילה את רשימת סוגי הפגיעות שהוכרו ולצידן שיעורי הנכות.       

להסבר מפורט על תפקידה של הועדה הרפואית, אופן עבודתה וסמכויותיה ניתן לעיין בפרק ועדות רפואיות. להפנייה לחץ כאן . 

ערר וערעור

על החלטת הועדה הרפואית רשאי הנפגע לערור בפני ועדה רפואית לעררים, שיכולה לאשר את ההחלטה ,לשנותה או לתקנה. החלטת הועדה הרפואית לעררים היא סופית עליה ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה. בית הדין אינו משמש כוועדה רפואית ואין הוא מוסמך לדון בשאלה רפואית. לכן, לניסוח הערעור קיימת חשיבות מירבית אשר יכולה להשפיעה על הקביעות המשפטיות בעניינו של הנפגע.   

 

חשוב ! על פי חוק, לנפגע בעבודה קיימת מגבלת זמן בהגשת תביעותיו. לכן, אי הגשת התביעות במועד הקבוע בחוק עלולה לפגוע בזכויותיו של הנפגע.

 

זכויות תביעה נוספות

 

ייתכן כי לנפגע עבודה גם קיימת הזכות להגיש תביעה נגד גורמים אחרים. כך למשל, תביעה נזיקית נגד המעביד, נגד צד ג\' או נגד חברת ביטוח. לפיכך, יש לבחון תחילה את דרך הפעולה הראויה והנכונה בעניינכם ומומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי. 

 

נפגע עבודה שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי לגמלאות שונות

תשלום דמי פגיעה


משהוכר הנפגע הוא יהא זכאי לקבלת דמי פגיעה בעד פרק הזמן שאין הוא מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת. מדובר על תשלום המשולם לנפגע בשל אובדן הכנסתו עקב הפגיעה. לצורך כך על הנפגע להמציא למוסד לביטוח לאומי אישור רפואי.  

התשלום משולם לכל היותר בעד 91 ימים.  

 

קצבה חודשית ומענק חד פעמי


במידה ונקבעה לנפגע עבודה נכות צמיתה בשיעור % 9 עד % 19 הוא יהא זכאי לתשלום מענק חד פעמי. אם הועדה הרפואית מצאה לקבוע לנפגע נכות צמיתה בשיעור % 20 ומעלה הוא יהא זכאי לקצבה חודשית. לקצבה חודשית יהא זכאי גם נפגע שהועדה הרפואית פסקה לו נכות זמנית.  


טיפול רפואי


נפגע בעבודה שהוכר ככזה על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי לקבלת טיפול רפואי חינם בגין פגיעתו. הטיפול ניתן על ידי קופות החולים, מגן דוד אדום, בית חולים ורפואה פרטית שנדרש לה הנפגע באמצעות הפנייה על גבי טופס שנערך במיוחד לכך.   

 

שיקום מיקצועי


נפגע עבודה שהוכר ככזה ונפסקו לו אחוזי נכות צמיתה בשיעור הקבוע בחוק יהא זכאי אף לשיקום מקצועי, הכולל הכשרה מקצועית או עזרה בהשתלבות בשוק העבודה. 
  

הנחיות כלליות


אדם הטוען כי נפגע בעבודה נטל ההוכחה מוטל על כתפיו, הן בנוגע לקרות האירוע שבגינו נפגע והן בנוגע למצבו הרפואי. קיימת חשיבות רבה מאוד לדווח על הפגיעה לגורמים המתאימים, לאסוף תיעוד רפואי הקשור לפגיעה ולהתמיד בקבלת טיפול ומעקב רפואי. להלן, מספר המלצות כיצד יש לנהוג לאחר קרות התאונה.            

  • יש ליידע את המעביד על תאונת העבודה. 
  • לפנות לחדר מיון בבית חולים או לקופת חולים מיד לאחר הפגיעה.
  • חשוב לציין כי הפגיעה היא עקב תאונת עבודה.
  • לפנות לקבלת טיפול רפואי מקיף על מנת לאבחן פגיעות וחבלות שנגרמו עקב התאונה.
  • לפנות לקבלת אישור רפואי לנפגע בעבודה.
  • להקפיד לאסוף מלוא התיעוד הרפואי הנוגע לתאונת העבודה.
  • לשמור ולתעד הוצאות כספיות עקב התאונה.
  • לרשום שמות עדים שנכחו במקום האירוע.
  • לפנות למשטרה לקבלת אישור משטרה אם מדובר גם בתאונת דרכים.

 נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

 

טלפון: 03-9511126

מייל: gil@samara-law.co.il

אתר: www.samara-law.co.il

 

 

 

תגובות
אין תגובות למאמר
מתמחה באזרחי, ביטוח לאומי, דיני מחשוב, דיני ירושה ועוד...
מתמחה בביטוח לאומי, דיני ביטוח, חוות דעת רפואית, נזיקין ועוד...
אגודות שיתופיות (1)
אזרחי (25)
אימוץ (1)
אלימות (7)
אפוטרופסות (1)
אפוסטיל (1)
ביטוח לאומי (25)
גירושין (26)
גישור (4)
דוחות משטרה
דיני בוררות
דיני בידור ותקשורת
דיני ביטוח (4)
דיני בנקאות (24)
דיני זקנה
דיני חברות (32)
דיני ירושה (34)
דיני מחשוב (2)
דיני מיסים (190)
דיני משכנתאות (2)
דיני משמעת
דיני משפחה (44)
דיני נזיקין (12)
דיני עבודה (23)
דיני פנסיה (2)
דיני צבא (2)
דיני רשויות מקומיות (1)
דיני תעבורה (16)
הוצאה לפועל (11)
זכויות יוצרים (2)
חוות דעת רפואית (1)
חוזים (8)
חלוקת רכוש (3)
חנינות
חקיקה (1)
חקירות בינלאומיות (1)
חקירות פרטיות
טוען רבני (5)
ייעוץ ביטחוני
ייעוץ בינלאומי (16)
ייעוץ שוטף
ייצוג חברות
יישוב מחלוקות
כונס נכסים (2)
כללי (77)
לשון הרע (1)
מזונות (4)
מיסוי מקרקעין (11)
מס הכנסה (9)
מע"מ (2)
מעמד אישי (8)
מקרקעין (24)
משמורת ילדים (1)
משפחות שכולות
משפט חוקתי
משפט מינהלי (1)
משפט מסחרי (2)
משרד חקירות (1)
נוטריונים (8)
נזיקין (5)
נישואים אזרחיים (2)
נכי צה"ל ומערכת הביטחון (1)
נפגעי שואה (1)
סימני מסחר
סמכות בינלאומית (1)
עבודות שירות
עבירות ביטוח
עבירות מין (2)
עבירות צווארון לבן
עבירות רכוש
עבירות תנועה
עובדים זרים (4)
עורך דין אזרחי
עורכי דין כללי (3)
עורכי דין פלילי (20)
עיזבונות (3)
ערעורים
פטנטים (7)
פלילי (99)
פסילת רישיון (1)
פשיטת רגל (4)
קטינים
קניין רוחני (4)
רישום חברות (3)
רשלנות רפואית (13)
שוק ההון (5)
שירותים משפטיים (10)
שלום בית
שרות רפואי (4)
תאונות אישיות (1)
תאונות דרכים (19)
תאונות עבודה (3)
תאונות תלמידים
תביעות כספיות (4)
תכנון ובניה (3)
תצהירים
קישורים מומלצים: