תאונות דרכים - המדריך לפיצוי בגין נזקי גוף

| מאת: עורך דין ענת אנבר

מאת : עו"ד מני ארבל

 

לא אחת אני נשאל שאלות ע"י נפגעי תאונות דרכים, ונפגעי תאונות רכב דו גלגלי בפרט.
לדוג\' החלקתי עם הקטנוע מי יפצה אותי? או - פגע בי רכב וברח, אין לי את פרטיו האם אוכל לקבל פיצוי על פגיעותי? אין לי עדים לתאונה מה עלי לעשות? האם עלי לתבוע את ביטוח החובה של הרכב האשם? האם להגיש תביעה לבהמ"ש או להתפשר עם חברת הביטוח? מה גובה הפיצויים להם אני זכאי? ועוד ועוד.

 

במאמר זה  אנסה להשיב על שאלות אלו .

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וחשיבות ביטוח החובה
נפגעי תאונות דרכים - בהם נהג, נוסעים והולכי רגל זכאים לפיצוי עבור נזקי גוף מכח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה -1975- בקצרה חוק הפלת"ד.
על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970 מוטלת חובה על כל בעל רכב לבטח את רכבו בביטוח חובה. כמו כן נקבע בחוק כי חל איסור על אדם לנהוג ברכב ללא נשיאת תעודת ביטוח חובה.  אי ציות להוראות אלו יכול לגרור סנקציה פלילית ואזרחית ולהביא לכך שבעל רכב ללא ביטוח, שיעבור תאונות דרכים לא יקבל פיצוי על נזקיו. גרוע מכך, הוא מסתכן בכך שיחוייב לפצות את הנהג או נוסעיו או הולכי רגל שיפגעו בתאונה.
חוק הפלת"ד אימץ את עקרון האחריות המוחלטת. כלומר אם נגרמה תאונת דרכים, קמה לחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב, אחריות מוחלטת לפיצוי הנפגעים (נהג ונוסעי הרכב שבוטח על ידה , והולכי רגל שנפגע מהרכב המבוטח על ידה) וזאת ללא קשר לשאלה מי האשם בתאונה.

החוק מגביל במקרים מסויימים את זכאותם של נפגעים לפיצויים: לדוג\' מי שגרם לתאונה במתכוון; מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי-תשלום אגרה; מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע; מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח.

נקח לדוג\' נהג אופנוע שנהג ללא ביטוח חובה ונפגע בתאונת דרכים - האם יוכל לקבל פיצוי? רוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים ולא ביטח את אופנועו בביטוח חובה, אינו זכאי לפיצוי בגין נזקי הגוף, שנגרמו לו בתאונה, עפ"י חוק הפלת"ד. אך במקרה והנהג האחר אשם בתאונה יוכל רוכב האופנוע לתבוע אותו אישית על נזקיו. אך לצורך כך יצטרך להוכיח שהוא אינו אשם בתאונה כי אם הנהג האחר, אך למקרים אלו אתייחס בפירוט במאמר נפרד. 

 

עצות לנפגע תאונת דרכים - הוכחת התאונה, הוכחת נזקי הגוף כתוצאה מהתאונה והוכחת מרכיבי הפיצוי:
אחד המקרים האופיניים לתאונות דרכים בהם מעורב כלי רכב דו גלגלי הינו של תאונה עצמית, וזאת כתוצאה מהחלקה או איבוד שליטה. מקרה נוסף שאופייני לתאונות שכאלו הוא תאונה בה קיים רכב פוגע אשר נוטש את הנהג הפגוע או כאשר רכב מפתיע את נהג הרכב הדו גלגלי וזה מאבד שליטה, בעוד הרכב הפוגע בורח מהמקום.
במקרים אלו לא תמיד יש עדים לתאונה, אין פרטים של נהג נוסף המעורב בתאונה, ועל כן יש חשיבות לתעד ככל האפשר את התאונה  על מנת להתמודד עם טענה אופינית של חברת הביטוח כי הארוע הנטען לא התקיים כלל.
במידה ומצבו הרפואי של הנפגע מאפשר לו מומלץ לצלם את מקום התאונה, לבדוק האם יש עדים לתאונה ולבקש את פרטיהם, לתעד את הנזק לכלי הרכב, לביגוד ולקסדה. חשוב לקבל מהנהג השני המעורב בתאונה את פרטי רישיונו והביטוח שלו.
במידה והנפגע לא פונה ע"י אמבולנס ממקום התאונה, רצוי לפנות לקבלת טיפול רפואי בהקדם האפשרי - בחדר מיון של בית חולים או במוקד של קופת חולים או אצל רופא אחר. בעת מילוי טפסי בית החולים/קופת החולים חשוב לפרט כי הפנייה הינה כתוצאה מתאונת דרכים, לציין את מקום הפגיעה, ושעת הפגיעה.  בעת קבלת הטיפול הרפואי חשוב להעלות בפני הרופאים כל תלונה רפואית קיימת בעקבות הפציעה, גם אם היא נראית בשלב זה כלא חשובה או כטריויאלית. בנוסף, חשוב לבדוק את המסמכים הרפואיים שמקבלים בעת השחרור מבית החולים: לוודא שכל התלונות אכן נרשמו, שארוע הפגיעה הנכון מצויין בטפסים - תאריך וזמן הפגיעה, ארוע הפגיעה - תאונת דרכים. במקרים לא מעטים חלים שיבושים בתעוד הארוע ע"י הצוות הרפואי ולאחר זמן רב מתברר כי נרשמו פרטים לא נכונים על ארוע התאונה- כגון תאונת עבודה, טעויות במקום וזמן התאונה, ומקרים בהם לא נרשמו כל תלונות הנפגע והדבר עלול לפגוע בתביעתו של נפגע התאונה.
יש לפנות למשטרת ישראל ולהודיע על ארוע התאונה ולקבל אישור משטרה על פרטי התאונה. אישור זה יש להעביר לבית החולים ע"מ שיפנה את הדרישה לתשלום עבור הטיפול הרפואי שניתן לנפגע, למבטח החובה של הרכב, ולשמור אישור זה שישמש במקרה של תביעת פיצוי כספי לנזקי הגוף מהמבטח.
יש להיות מודעים לכך שחברות הביטוח שולחות חוקרים פרטיים מטעמן (אשר יכול ויציגו עצמם גם כחוקרים מטעם גופים אחרים כגון המוסד לביטוח לאומי) אשר ינסו לקבל מידע מהנבדק אשר יתאים לצרכיהם.
יש חשיבות להמשיך בטיפולים ובבדיקות הרפואיות ככל שידרשו ע"י הרופאים המטפלים
יש לשמור העתקי כל המסמכים הרפואיים, מרשמי תרופות, קבלות עבור תשלומים שונים כגון רכישת תרופות, נסיעות לקבלת טיפולים רפואיים, חניונים ועוד.
יש חשיבות לקבל אישורי מחלה מהרופאים, במידה והמצב הרפואי הנו כזה שנדרשת מנוחה.
במידה ונפגע התאונה מבוטח גם בביטוחים פרטיים כגון ביטוח אי כושר מהעבודה, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, ביטוח חיים פרטי ועוד הנפגע זכאי לתבוע פיצוי ממבוטחים אלו בלא קשר לתביעתו מביטוח החובה של הרכב. לתביעות אלו קיימת תקופת התיישנות של שלוש שנים בלבד מיום התאונה (לגבי בגיר).


מתי רצוי להגיש תביעה לבית המשפט ומתי רצוי לנסות להתפשר עם חברת הביטוח מחוץ לבית המשפט?
בדרך כלל התשובה לשאלה זו נגזרת מהנכות שנותרה לנפגע בתאונה.
חשוב שנפגע תאונת דרכים יברר ככל הניתן  עם רופאיו המטפלים האם נותרה לו נכות רפואית לצמיתות כתוצאה מהתאונה, או האם החלים מפגיעותיו.
בתביעה המוגשת לבהמ"ש ע"י נפגע תאונת דרכים (שאינו נפגע תאונת דרכים בעבודה), מצרפים לכתב התביעה מסמכים רפואיים המעידים על ראשית ראיה לקיום נכויות רפואיות. ביהמ"ש הוא הממנה מומחים רפואיים מטעמו. המומחים שמונו עוברים על המסמכים הרפואיים והבדיקות  שהצדדים מעבירים להם, בודקים את הנפגע ומחווים דעתם האם נותרה לנפגע נכות רפואית כתוצאה מהתאונה ואם כן מה שיעורה.
בעלות שכרו של המומחה נושא לרוב המבטח. אך במידה והמומחה קובע כי אין לנפגע נכות רפואית הנובעת מהתאונה עשוי ביהמ"ש לקזז מסכום הפיצוי את שכר הרופאים.
על כן במידה והנפגע יודע כי לא נותרה לו נכות רפואית כתוצאה מהתאונה ניתן לסבור שאין צורך במינוי מומחה רפואי ע"י ביהמ"ש.  במקרים שכאלו עדיף לעיתים לפנות אל המבטח במכתב דרישה המפרט את נזקי הנפגע על כל ראשי הנזק ולנסות להגיע לפשרה ולחסוך את התמשכות ההליך המשפטי (וכן את הסיכון שמסכום הפיצויים יופחת שכר טרחת המומחה הרפואי) .
במקרים בהם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהתאונה, לרוב רצוי להגיש תביעה לבית המשפט על מנת שזה ימנה מומחה רפואי מטעמו לקביעת שיעור הנכות.

תאונת דרכים שהינה תאונת דרכים בעבודה
במידה ותאונת הדרכים ארעה "תוך כדי ועקב העבודה". כלומר התאונה ארעה בדרך לעבודה, בזמן העבודה (או בזמן שנראה כקשור לעבודה) או בדרך חזרה מהעבודה ויש קשר סיבתי בינה לבין העבודה, אזי מדובר בתאונת דרכים שהנה גם תאונת עבודה. במקרים אלו רצוי שהנפגע יציין זאת כבר בעת קבלת הטיפול הרפואי ועליו לידע את מעסיקו על כך. בנוסף עליו לפנמות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש בשלב ראשון הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה. נפגע זכאי לקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה וזאת עד להעדרות של 91 יום מהעבודה. בשלב שני על הנפגע להגיש תביעה לגמלת נכות בעבודה. הנפגע יעמוד בפני ועדה רפואית של המוסד שתקבע את נכותו ותשולם לו קצבת נכות בהתאם לשיעור הנכות שתיקבע.
שיעור הנכות שנקבעה ע"י המוסד ישמש את בית המשפט בתביעה שיגיש לבית המשפט כנגד ביטוח החובה של הרכב.
הסכומים שיקבל הנפגע מהמוסד יקוזזו מסכום הפיצוי אותו יקבל הנתבע ממבטח הרכב. אך במידה ולא תוגש תביעה למוסד יבוצע קיזוז רעיוני של סכום הפיצויים.
היות ומדובר בנושא מורכב אזי התייחסותי אליו היתה בקצרה ובתמציתית ואינה משקפת את מלוא מורכבות העניין.

 

איך נקבע מהו תשלום הפיצוי לנפגע תאונת דרכים ?
הפיצוי אותו יקבל כל נפגע בתאונת דרכים נקבע בין היתר לפי אופי הפגיעה, הטיפולים השונים שעבר הנפגע ושעליו לעבור, האם נותרה נכות מהתאונה, הנתונים האינדובידואליים של כל נפגע - גילו, השכלתו, השתכרותו, כיצד משפיעה הנכות על כושר השתכרותו ועוד עוד.

סכום הפיצוי נקבע על בסיס ראשי נזק. ראשי הנזק העיקריים הם:
אבדן כושר השתכרות לעבר ולעתיד - על ראש נזק זה משפיעים משתנים שונים אשר הינם אינדובידואליים לכל נפגע ונפגע כגון האם היתה נכות זמנית לנפגע וגובהה, האם נותרה נכות צמיתה עקב התאונה ומה השפעתה התפקודית על יכולת עבודתו של הנפגע, גיל הנפגע, הפסד השכר בפועל, ימי מחלה עקב התאונה, גובה השכר לפני התאונה, הפוטנציאל האישי של כל נפגע ועוד.
בחישוב הפיצויים בשל אבדן כושר השתכרות לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק וכן ינוכה מס הכנסה.
לגבי קטינים-  רוב הקטינים טרם יצאו לשוק העבודה במועד הפגיעה ולכן אין לגביהם נתוני שכר שניתן להעזר בהם בחישוב כושר ההשתכרות. ההלכה הינה כי בהעדר נתונים מיוחדים יחושב הפיצוי בגין אובדן השתכרות לעתיד של הקטין עפ"י השכר הממוצע במשק. אך כאשר קיים נתון אינדובידואלי כגון כושר אינטלקטואלי בולט ו/או נטייה לתחום תעסוקה שבו השכר גבוה מהממוצע אז ייתכן ובית המשפט יחשב את השכר בשיעור הגבוה מהשכר הממוצע במשק.
עזרת הזולת לעבר ולעתיד
 הפיצוי ניתן בגין עזרת בני משפחתו של נפגע בתאונת דרכים שהנה עזרה החורגת מהסביר בין בני משפחה או עבור עזרה בשכר. הפיצוי ניתן עבור עזרה במשק הבית, הלבשה, רחצה, הסעה וכדומה הכל בהתאם למצבו של כל נפגע ונפגע.
הוצאות לעבר ולעתיד   
לגבי הוצאות רפואיות נקבע כי על פי חוק בריאות ממלכתית אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל טיפולים, תרופות ואישפוזים מקופ"ח בה הוא מבוטח. על כן זכאי הנפגע לקבל החזרים עבור השתתפותו בטיפולים, וטיפולים שונים אשר אינם מכוסים ע"י חוק בריאות ממלכתי.
הפיצוי ניתן עבור הוצאות שהוציא הנפגע בפועל כגון השתתפות בטיפולים רפואיים רכישת תרופות, טיפולים רפואיים שונים שאינם מכוסים ע"י קופ"ח, הוצאות חניה ונסיעה לטיפולים. 
כאב וסבל
הפיצוי בגין כאב וסבל עקב תאונת דרכים קבוע בחוק ואינו גבוה. הפיצוי נקבע עפ"י נוסחה שמשתניה הנם: שיעור הנכות הרפואית לצמיתות של הנפגע, מס\' ימי אישפוז, וגיל הנפגע.
במידה ולא נקבעה דרגת נכות לנפגע הסכום הפיצוי המקסימלי בראש נזק זה עומד כיום על סך של  כ - 15,000 ש"ח.
הוצאות ניידות והתאמת דיור
במידה והנכות בגין תאונת הדרכים מצריכה התאמת רכב מיוחד לנכה ו/או נוצר צורך בשינוי מקום המגורים או התאמת מקום המגורים למצבו של הנפגע יפוצה הנפגע על עלויות אלו.
הוצאות משפט
הוצאות שהוצאו לצורך ניהול ההליך בבית המשפט, לרבות אגרת בית משפט ושכר טרחת עורך דין.
התשלום התכוף - תשלומים בטרם הגשת תביעה או תוך כדי ההליך המשפטי
ההליך המשפטי הינו ממושך ויכול לארוך אף מספר שנים. על כן קיים בחוק הפיצויים הסדר לקבלת תשלומים תכופים מהמבטח במקרים מתאימים. התשלום יהא בגין: 1. הוצאות שהוציא הנפגע לצרכי ריפויו, לרבות הוצאות אישפוז בבית חולים 2. תשלומים חדשיים שיהיה בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בענין הפיצויים, את צרכי ריפויו של הנפגע וסיעודו ואת צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו או את צרכי מחייתם של התלויים בו.
לצורך קבלת התשלום התכוף יש לפנות בכתב לחברת הביטוח, ובמידה ותשובתה שלילית יש לפנות לבית המשפט.

התיישנות - לתביעה עפ"י חוק הפלת"ד כנגד חברת הביטוח של הרכב קיימת תקופת התיישנות של 7 שנים מיום התאונה, וזאת לבגיר. לגבי קטין מנין השנים ימנה ממועד הגעתו לגיל 18.

לא נשאר עוד אלא לסכם את המאמר בברכת סעו בזהירות.

המאמר פורסם בחוברת מוטו גיליון מאי 2008
כל האמור הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי, כל הסתמכות על האמור הינה באחריות המסתמך ודעתו בלבד. בכל מקרה מומלץ לקבל יעוץ פרטני מעו"ד המתמחה בתחום.

 

עו"ד מני ארבל מועסק במשרד עו"ד ענת אנבר העוסק בעיקר בתחום הנזיקין. המשרד מציע שירות משפטי כולל עבור רוכבי כלי רכב דו גלגליים על הצרכים המיוחדים להם ? תאונת דרכים, ביטוח לאומי, נזקי רכוש, רשלנות רשויות, תביעות כנגד חברות ביטוח וצד ג\', תעבורה .עו"ד ארבל מרכז את הטיפול ברוכבי כלי הרכב הדו גלגלי במשרד וכותב את המדור המשפטי במגזין מוטו.

 

 

 

תגובות
אין תגובות למאמר
מתמחה באזרחי, ביטוח לאומי, גירושין, דיני מיסים ועוד...
מתמחה בדיני ביטוח, דיני נזיקין, מקרקעין, נזיקין ועוד...
אגודות שיתופיות (1)
אזרחי (25)
אימוץ (1)
אלימות (7)
אפוטרופסות (1)
אפוסטיל (1)
ביטוח לאומי (25)
גירושין (26)
גישור (4)
דוחות משטרה
דיני בוררות
דיני בידור ותקשורת
דיני ביטוח (4)
דיני בנקאות (24)
דיני זקנה
דיני חברות (32)
דיני ירושה (34)
דיני מחשוב (2)
דיני מיסים (190)
דיני משכנתאות (2)
דיני משמעת
דיני משפחה (44)
דיני נזיקין (12)
דיני עבודה (23)
דיני פנסיה (2)
דיני צבא (2)
דיני רשויות מקומיות (1)
דיני תעבורה (16)
הוצאה לפועל (11)
זכויות יוצרים (2)
חוות דעת רפואית (1)
חוזים (8)
חלוקת רכוש (3)
חנינות
חקיקה (1)
חקירות בינלאומיות (1)
חקירות פרטיות
טוען רבני (5)
ייעוץ ביטחוני
ייעוץ בינלאומי (16)
ייעוץ שוטף
ייצוג חברות
יישוב מחלוקות
כונס נכסים (2)
כללי (77)
לשון הרע (1)
מזונות (4)
מיסוי מקרקעין (11)
מס הכנסה (9)
מע"מ (2)
מעמד אישי (8)
מקרקעין (24)
משמורת ילדים (1)
משפחות שכולות
משפט חוקתי
משפט מינהלי (1)
משפט מסחרי (2)
משרד חקירות (1)
נוטריונים (8)
נזיקין (5)
נישואים אזרחיים (2)
נכי צה"ל ומערכת הביטחון (1)
נפגעי שואה (1)
סימני מסחר
סמכות בינלאומית (1)
עבודות שירות
עבירות ביטוח
עבירות מין (2)
עבירות צווארון לבן
עבירות רכוש
עבירות תנועה
עובדים זרים (4)
עורך דין אזרחי
עורכי דין כללי (3)
עורכי דין פלילי (20)
עיזבונות (3)
ערעורים
פטנטים (7)
פלילי (99)
פסילת רישיון (1)
פשיטת רגל (4)
קטינים
קניין רוחני (4)
רישום חברות (3)
רשלנות רפואית (13)
שוק ההון (5)
שירותים משפטיים (10)
שלום בית
שרות רפואי (4)
תאונות אישיות (1)
תאונות דרכים (19)
תאונות עבודה (3)
תאונות תלמידים
תביעות כספיות (4)
תכנון ובניה (3)
תצהירים
קישורים מומלצים: