כתבות | דיני ירושה

אגרות ירושה ותקנות הירושה

| מאת: עורך דין מנהל האתר

תקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשנ"ח- 1998


בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 (א) (7) לחוק הירושה, התשכ"ה- 1965 (להלן- החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 , ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 60(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

 

חובת תשלום האגרה

1. (א)  בעד פעולות רשם לעניני ירושה (להלן- הרשם) והשירותים שהוא נותן כמפורט בטור א\' בתוספת,
           תשולם האגרה שנקבעה בטור ב\' לצדו.

    (ב)  לא תקובל אצל רשם בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה.

 

הצמדה למדד

2. (א)  הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו פעמיים בשנה לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן
           שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן-המדד), בימי השינוי כמפורט להלן:

        (1)  באחד בינואר, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם
              בחודש נובמבר שקדם לו;

        (2)  באחד ביולי, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו, לעומת הדד שפורסם בחודש
               נובמבר שקדם לו.


    (ב)  סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) -

(1)    אם הוא נמוך מ- 10 שקלים חדשים - לא יעוגל;
(2)    אם הוא גבוה מ- 10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
    
     (ג)  הממונה הארצי כמשמעותו בסעיף 65א לחוק, יפרסם ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה   
           על פי האמור בתקנה זו.

 

תשלום אגרה

3. אגרה תשולם בבנק הדואר ובדרך שקבע הממונה הארצי; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה
    על ייעוד האגרה לרשם  והענין שאליו היא מתייחסת יימסרו לרשם.

 

פטור מאגרה

4. אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:
   
(1)   המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;
(2)   האפוטרופוס הכללי;
(3)   המוסד לביטוח לאומי;
(4)   פקיד סעד של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;
(5)   מגיש בקשה למתן צו ירושה או בקשר אליו, שהוא בן זוגו, ילדו, אביו או אמו של
       מי שנפטר -

     (א) עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או שהוא נפגע פגיעת איבה
           כהגדרתה  בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970 (להלן- חוק נפגעי איבה), זולת
           אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות האויב כמשמעותם בסעיף 1(1) לחוק נפגעי איבה ופטירתו
          היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב
          כאמור;

    (ב) בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 1(א)(ב),  2(א)(ב), 2(א), (ג) ו- 14 (ב) לחוק חיילים משוחררים
        (החזרה לעבודה), התש"ט - 1949.

 

זכאות לקבלת עותק

5.  כל צד לבקשה זכאי לקבל עותק אחד מאושר מהחלטת הרשם, ללא תשלום נוסף.

 

דין אגרה בהליכים שהועברו לבית המשפט

6.  שולמה אגרה אצל הרשם ולאחר מכן הועבר הענין לפי סעיף 67א לחוק לבית המשפט יראו אותה כאגרה ששולמה לבית המשפט.

 

תחילה

7.  תחילתן של תקנות אלה ביום י\' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998).


 

תוספת (תקנה 1(א)

 

הפעולה או השירות                                                                                           בשקלים חדשים

1.  בקשה למתן צו ירושה או צו קיום                                                                              449.00
                                                                                                      
2.  בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום                                                                  449.00      
3.  בקשה למינוי מנהל  עזבון                                                                                     449.00

4.  עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה                                                                          209.00 

5.  הפקדה או החזרה של צוואה                                                                                   95.00
 
6.  בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה תוך 30 ימים מיום מתן  ההחלטה                                                                                                              פטורה

7.  עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה                                                                27.00
8.  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה                                                       4.61 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8    

תגובות
אין תגובות למאמר
מתמחה בגישור, דיני חברות, דיני ירושה, זכויות יוצרים ועוד...
מתמחה בביטוח לאומי, גירושין, דיני ביטוח, דיני נזיקין ועוד...
אגודות שיתופיות (1)
אזרחי (25)
אימוץ (1)
אלימות (7)
אפוטרופסות (1)
אפוסטיל (1)
ביטוח לאומי (25)
גירושין (26)
גישור (4)
דוחות משטרה
דיני בוררות
דיני בידור ותקשורת
דיני ביטוח (4)
דיני בנקאות (24)
דיני זקנה
דיני חברות (32)
דיני ירושה (34)
דיני מחשוב (2)
דיני מיסים (190)
דיני משכנתאות (2)
דיני משמעת
דיני משפחה (44)
דיני נזיקין (12)
דיני עבודה (23)
דיני פנסיה (2)
דיני צבא (2)
דיני רשויות מקומיות (1)
דיני תעבורה (16)
הוצאה לפועל (11)
זכויות יוצרים (2)
חוות דעת רפואית (1)
חוזים (8)
חלוקת רכוש (3)
חנינות
חקיקה (1)
חקירות בינלאומיות (1)
חקירות פרטיות
טוען רבני (5)
ייעוץ ביטחוני
ייעוץ בינלאומי (16)
ייעוץ שוטף
ייצוג חברות
יישוב מחלוקות
כונס נכסים (2)
כללי (77)
לשון הרע (1)
מזונות (4)
מיסוי מקרקעין (11)
מס הכנסה (9)
מע"מ (2)
מעמד אישי (8)
מקרקעין (24)
משמורת ילדים (1)
משפחות שכולות
משפט חוקתי
משפט מינהלי (1)
משפט מסחרי (2)
משרד חקירות (1)
נוטריונים (8)
נזיקין (5)
נישואים אזרחיים (2)
נכי צה"ל ומערכת הביטחון (1)
נפגעי שואה (1)
סימני מסחר
סמכות בינלאומית (1)
עבודות שירות
עבירות ביטוח
עבירות מין (2)
עבירות צווארון לבן
עבירות רכוש
עבירות תנועה
עובדים זרים (4)
עורך דין אזרחי
עורכי דין כללי (3)
עורכי דין פלילי (20)
עיזבונות (3)
ערעורים
פטנטים (7)
פלילי (99)
פסילת רישיון (1)
פשיטת רגל (4)
קטינים
קניין רוחני (4)
רישום חברות (3)
רשלנות רפואית (13)
שוק ההון (5)
שירותים משפטיים (10)
שלום בית
שרות רפואי (4)
תאונות אישיות (1)
תאונות דרכים (19)
תאונות עבודה (3)
תאונות תלמידים
תביעות כספיות (4)
תכנון ובניה (3)
תצהירים
קישורים מומלצים: