כתבות | כללי

תקנות החברות (אגרות), התשס"א-2001

| מאת: עורך דין מנהל האתר

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44(6), 346 ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999[1] (להלן - החוק), באישור ועדת האגרות הבין-משרדית, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985[2], ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

 

הגדרות

1.

בתקנות אלה, "חברה" - לרבות חברת חוץ.

  

  

  

  

  

  

אגרות רישום

2.

אגרת רישום כאמור בסעיף 9(א) לחוק, בעד רישום חברה, תהיה כקבוע בתוספת.

 

 

 

 

 

 

אגרת שירותים

3.

בעד פעולות ושירותים של הרשם תשולם אגרה כמפורט, לפי העניין, בתוספת.

 

 

 

 

 

 

אגרת מיזוג

4.

על הגשת הצעת מיזוג כאמור בסעיף 317(א) לחוק, תשולם האגרה הקבועה לעניין זה, בתוספת, בידי כל אחת מן החברות המתמזגות.

 

 

 

 

אגרה שנתית

5.

(א)

אגרה שנתית כאמור בסעיף 9(ב) לחוק -

 

 

 

 

 

 

 

(1)

אם שולמה עד 31 בדצמבר של השנה, תהיה כקבוע בתוספת;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

אם שולמה עד סוף חודש פברואר של אותה שנה, תהיה בסכום מופחת כמפורט בתוספת;

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

אם שולמה לאחר תום השנה, תהיה כשיעורה במועד התשלום.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)

חברה אינה חייבת באגרה שנתית בעד השנה שבה נרשמה לראשונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

הצמדה

6.

(א)

הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 

 

 

 

 

 

(ב)

סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

 

 

 

 

 

 

(ג)

המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א)  ו-(ב).

 

 

 

 

 

 

(ד)

בתקנה זו -

 

 

 

 

 

 

 

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 

 

 

 

 

 

 

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

 

 

 

 

 

 

 

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לארחונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטול

7.

תקנות החברות (אגרות פרטי רישום וטפסים), התשמ"ט-1989[3] - בטלות.

 

 

 

 

 

 

תחילה

8.

תחילתן של תקנות אלה ביום ו\' בשבט התשס"א (1 בינואר 2001).

 

 

 

 

 

 

הוראת מעבר

9.

על אף האמור בתקנה 5(א)(2), חברה רשאית לשלם אגרה שנתית מופחתת כמפורט בתוספת, במשך חודשיים מהיום שבו פורסמו תקנות אלה לראשונה.

  

תגובות
אין תגובות למאמר
מתמחה באפוטרופסות, אגודות שיתופיות, אזרחי, אפוסטיל ועוד...
מתמחה באפוטרופסות, אגודות שיתופיות, אזרחי, ביטוח לאומי ועוד...
אגודות שיתופיות (1)
אזרחי (25)
אימוץ (1)
אלימות (7)
אפוטרופסות (1)
אפוסטיל (1)
ביטוח לאומי (25)
גירושין (26)
גישור (4)
דוחות משטרה
דיני בוררות
דיני בידור ותקשורת
דיני ביטוח (4)
דיני בנקאות (24)
דיני זקנה
דיני חברות (32)
דיני ירושה (34)
דיני מחשוב (2)
דיני מיסים (190)
דיני משכנתאות (2)
דיני משמעת
דיני משפחה (44)
דיני נזיקין (12)
דיני עבודה (23)
דיני פנסיה (2)
דיני צבא (2)
דיני רשויות מקומיות (1)
דיני תעבורה (16)
הוצאה לפועל (11)
זכויות יוצרים (2)
חוות דעת רפואית (1)
חוזים (8)
חלוקת רכוש (3)
חנינות
חקיקה (1)
חקירות בינלאומיות (1)
חקירות פרטיות
טוען רבני (5)
ייעוץ ביטחוני
ייעוץ בינלאומי (16)
ייעוץ שוטף
ייצוג חברות
יישוב מחלוקות
כונס נכסים (2)
כללי (77)
לשון הרע (1)
מזונות (4)
מיסוי מקרקעין (11)
מס הכנסה (9)
מע"מ (2)
מעמד אישי (8)
מקרקעין (24)
משמורת ילדים (1)
משפחות שכולות
משפט חוקתי
משפט מינהלי (1)
משפט מסחרי (2)
משרד חקירות (1)
נוטריונים (8)
נזיקין (5)
נישואים אזרחיים (2)
נכי צה"ל ומערכת הביטחון
נפגעי שואה (1)
סימני מסחר
סמכות בינלאומית (1)
עבודות שירות
עבירות ביטוח
עבירות מין (2)
עבירות צווארון לבן
עבירות רכוש
עבירות תנועה
עובדים זרים (4)
עורך דין אזרחי
עורכי דין כללי (3)
עורכי דין פלילי (20)
עיזבונות (3)
ערעורים
פטנטים (7)
פלילי (99)
פסילת רישיון (1)
פשיטת רגל (4)
קטינים
קניין רוחני (4)
רישום חברות (3)
רשלנות רפואית (13)
שוק ההון (5)
שירותים משפטיים (10)
שלום בית
שרות רפואי (4)
תאונות אישיות (1)
תאונות דרכים (19)
תאונות עבודה (3)
תאונות תלמידים
תביעות כספיות (4)
תכנון ובניה (3)
תצהירים
קישורים מומלצים: