שכר טרחת עו"ד בהוצאה לפועל

  |

 

שכר טרחת עורך דין א' בתיק שטרות - עם פתיחת התיק
מסכום עד סכום % מהקרן מסכומים
ראשונים
% מהיתרה ולא פחות מ-
0 330 - 330 - 110 ש"ח
331 ש"ח 8810 ש"ח -  8,810 - 220 ש"ח
8,811 ש"ח 21,540 ש"ח 15% 8,811 15% 670 ש"ח
21,541 ש"ח 87,540 ש"ח 10% 21,541 10% 3240 ש"ח
87,541 ש"ח 860,240 ש"ח 10% 87,541 4% 0
860,241 ש"ח ומעלה   860,241 0% 40,310 ש"ח
         
         
  שכר טרחת עורך דין ב' בתיק שטרות - אחרי נקיטת פעולה ראשונית בתיק
מסכום עד סכום % מהקרן מסכומים
ראשונים
% מהיתרה ולא פחות מ-
0 1,210 ש"ח * 410 ש"ח + 10% 1,210 10% 0
1,201 ש"ח  218,830 ש"ח 10% 218,830 10% 0
218,831 ש"ח 438,610 ש"ח 8% 438,610 8% 21,690
438,611  ש"ח ומעלה 6% 438,611 6%  35,030
           
* הסך של 410 ₪ מהווה השלמה  שכ"ט בתיקי שטרות שגובה השטר עד 1,210
           
  שכר טרחת עורך דין א' ו-ב' בתיק פס"ד ומשכונים/משכנתאות

  למעט על דירת מגורים

מסכום עד סכום  % מהקרן מסכומים
ראשונים
% מהיתרה ולא פחות מ-
0 218,830 ש"ח 5% 218,830 5% 310 ש"ח
218,831 ש"ח 437,740 ש"ח 4% 437,740 4% 10,890
437,741 ש"ח ומעלה 3% 437,741 3% 17,480
           
           
  שכר טרחת עורך דין א' ו-ב' בתיק פסק דין משכנתאות על דירת מגורים
מסכום עד סכום % מהקרן מסכומים
ראשונים
% מהיתרה ולא פחות מ-
0 100,000 ש"ח 10% 100,000 - 1,500 ש"ח
100,001 ש"ח ומעלה - - - 10,000 ש"ח
         

 

הנתונים באדיבות: הנהלת בתי המשפט

טופס יצירת קשר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
קישורים מומלצים: