עורך דין מיכאל גנון

מתמחה באזרחי,
דיני עבודה,
דיני חברות,
דיני ירושה ועוד...
אתר הבית: http://www.ganonlaw.info

כתבת פרופיל

צוואות וירושות - ללא מלחמות במשפחה


הואיל ואין אדם יודע את פקודת יומו ואת מידת ימיו והואיל וברצוני לצוות על אשר ייעשה ברכושי לאחר מותי...

"דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת" (קהלת, פרק א', פסוק ד'), אמר שלמה המלך, ואכן, כך היו פני הדברים, מאז ומעולם. והארץ, היינו - רכושו של אדם, נשאר אחרי מותו ליורשיו, ובאין הסדר ידוע ותקף מראש, עלולות לפרוץ בין היורשים, מלחמות ירושה, אשר לעיתים קרובות, יוצרות בתוך המשפחה, קרע בלתי ניתן לאיחויי.


להלן מספר מקרים מהמציאות:
פסק דין עז 40080/04, עיזבון המנוחה ב.ה. נגד א.כ., מתחיל במילים אלו, הנאמרות בצער, ע"י כבוד השופט בן ציון גרינברגר, בבית המשפט לעינייני משפחה בירושלים:

"בפרשה עגומה ומצערת זו נחלקים בני משפחתה של המנוחה, ב.ה. ז"ל (להלן: "המנוחה"), לשני מחנות. המנוחה ערכה בחייה שתי צוואות, וכל צד מבקש לקיים צוואה אחת, זו אשר לטובתו, ומתנגד לקיום הצוואה האחרת, בטענת השפעה בלתי הוגנת".


פסק דין עז 1120/01, הוריה סורוקה נ' סרג'יו קלמנוביץ, מתחיל במילים הבאות, מפי השופט א. גלובינסקי, מבית המשפט לענייניי משפחה בחיפה:

"בתאריך 3.1.01 הגיש המבקש מס' 1 התנגדות לאותה בקשה, בטענה שאותו מסמך אינו צוואה אשר נערכה על ידי המנוח, אלא צוואה אשר נערכה עבור המנוח ואינה נושאת את חתימתו. כן נטען כי הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המנוח, וכי העדים הרשומים באותו מסמך כעדי הצוואה לא נכחו במקום בעת עריכתה".


בפסק דין עז 99 / 15230 יצחק ליברמן נ' שלומית דנוס, בבית המשפט לענייניי משפחה במחוז ת"א, נלחמו אח למול אחות, מלחמת ירושה על רכוש אימם המנוחה, כאשר אחת מטענות הבת, כנגד צוואת אימה, הייתה "העדר צלילות דעת".


כל מקרים אלו ואחרים, ניתן היה למנוע אותם מהיסוד, באמצעות צוואה בעדים, מצולמת, מתועדת ומוקלטת בווידאו.

משרד עורכי הדין, מיכאל גנון ושות', עורך צוואות בעדים, חתומות ומאומתות כדין, כאשר כל התהליך הבא, מצולם ומוקלט בווידאו, באיכות שמע ותמונה גבוהות ביותר, ולאחר מכן צילום התהליך כולו מועבר ודיסק dvd עם העתק ללקוח והעתק שנשמר בכספת עורך הדין.


תהליך הכנת וחתימת הצוואה, במשרד עורכי הדין, מיכאל גנון ושות', כולל את התהליכים הבאים:

התהליכים הבאים מצולמים, מוקלטים ומתועדים בווידיאו:

· שיחת חולין המתנהלת בין עורך הדין ללקוח, בה מוכיח הלקוח את צלילות דעתו והתמצאותו בענייניי המציאות.

· הפגישה בה מסביר בע"פ המצווה לעורך הדין, מה הוא רוצה שיעשה ברכושו לאחר מותו.

· פגישה שנייה, בה מסביר עורך הדין ללקוח, מה רשום בצוואתו ומה יקרה ברכושו, לאחר מותו.

· חתימת הצוואה ע"י הלקוח וכן חתימת הצוואה על ידי העדים, לאחר שבדקו ואימתו את זהות המצווה.לאחר חתימת הצוואה, משרד עורכי הדין מבצע את הפעולות הבאות:

· מתן מקור הצוואה או העתק נאמן למקור של הצוואה ללקוח.

· שמירה של הצוואה המקורית או העתק נאמן למקור במשרד עורכי הדין.

· הכנת שני העתקים של הווידיאו, המתעד את כל האמור לעיל, וצריבתם על גבי שני דיסקים dvd, כאשר העתק אחד מועבר אל הלקוח וההעתק השני נשמר במשרד עורכי הדין.

· הפקדת הצוואה המקורית או העתק נאמן למקור שלה, במשרדי רשם הירושה (אופציונאלי - לפי החלטת הלקוח).יתרונות שיטת משרד עורכי הדין, מיכאל גנון ושות':

· לא ניתן לערער על צלילות דעתו של המצווה, שכן בשיחת החולין המתועדת, ניתן לראות, לשמוע וללמוד היטב, כי דעתו של המצווה - צלולה.

· לא ניתן לטעון כי המצווה הוטעה או לא ידע על מה הוא חותם.

· לא ניתן לטעון כי לא המצווה חתם על הצוואה וכי חתימתו זוייפה.

· לא ניתן לטעון כי המצווה לא חתם בנוכחות העדים וכי העדים אימתו את חתימתו.

· התיעוד בווידיאו, שמור בטכנולוגית hd, כאשר העתק נשמר במשרד עורכי הדין, ללא כל הגבלת זמן.

· הצוואה מקורית או העתק נאמן למקור שלה, נשמר במשרד עורכי הדין, ללא הגבלת זמן.

· ניתן להפקיד את הצוואה המקורית או העתק נאמן למקור שלה, ברשם הירושה, כך שלא ניתן יהיה לטעון לזיוף בצוואה, לאחר שנחתמה.


נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין ושאלה,
באיחולי עד מאה כעשרים !

 

 

כתבות אחרונות של עורך דין מיכאל גנון
צו ירושה וצו קיום צוואה, הינם מסמכים משפטיים המוסדרים בחוק הירושה ובפסיקת בתי המשפט. על אף קיומה של צוואה חתומה ובנוכחות עדים, על מנת לקיים את הצוואה, ישנו הכרח לתת לצוואה תוקף משפטי מחייב כלפי כולי עלמא (כל העולם), והדבר נעשה באמצעות הנפקת צו קיום צוואה, באמצעות הרשם לענייני ירושה (רשם הירושה) או באמצעות בית הדין הרבני.   במאמר זה נתרכז בצו קיום צוואה המונפק ע"י הרשם לענייני ירושה. צו...
מה זה בכלל צוואה ? צוואה זה מסמך משפטי, במסגרתו מורה אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו. על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי מחייב, ראשית יש לערוך אותה בצורה ובאופן הקבועים בחוק (צורנית ומהותית), ושנית יש לקבל צו מאת גורם מוסמך, כגון הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני, הקובע כי הצוואה תקפה. צו כזה נקרא "צו קיום צוואה". על מנת לקבל צו קיום צוואה, יש צורך להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשות המוסמכת, בצירוף...
שאלה:  השוכר עזב את הדירה שלא בהסכמה וטרם תום החוזה- האם להשתמש בערבות הבנקאית שהפקיד ? תשובה:  ניתן להשתמש בחילוט הערבות הבנקאית, כל עוד הדבר נעשה בתום לב. על בעל הבית לתת התראה בכתב לשוכר, כי בכוונתו לעשות שימוש בערבות הבנקאית, אלא אם השוכר יתקן את הפרת החוזה תוך תקופה קצובה. כמו כן, לאחר שבעל הבית עושה שימוש בערבות הבנקאית, עליו להחזיר לשוכר את הפרשי הכספים (במידה ונותרו כאלו) ולא...
מידע כללי
שם: מיכאל גנון
איזור מגורים: השרון
עיר: הרצליה
כתובת: רחוב בן גוריון 33 - בית אלבה
טלפון: 077-3007488
פקס: 153773007489
מייל: Advganon@gmail.com
זמני קבלת קהל:
בתיאום מראש בלבד.
קישורים מומלצים: