תנאי שימוש

  |

תנאי שימוש

 

תנאי שימוש באתר  www.objection.co.il/ (להלן: "האתר" ו/או "אתר זה")  :

אתר אינטרנט זה מספק שירות לבאי האתר. כל התכנים, המידע והתוכנה מסופקים באתר או ממנו ניתנים לשימושך אך ורק בכפוף לתנאי השימוש להלן. כל המפורט להלן מתייחס לזכר ולנקבה כאחד.

 

 1. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עריכה ו/או הוספה של מנהלי האתר ו/או הבאים בשמם ו/או במקומם בכל עת שיחפצו ללא מתן הודעה ו/או התראה, לנרשמים לאתר ו/או למבקרי האתר ו/או לכל אדם אחר.
 2. כל הנכנס לאתר זה ומבצע בו שימוש כלשהו מהווה "משתמש" לעניין תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן.
 3. אתר זה נועד לשמש כ"לוח מודעות" לעורכי דין. על כן, האתר אינו מציג את כל עורכי הדין הרשומים בישראל ואינו מהווה מאגר כולל של עורכי דין. באתר רשומים עורכי דין שנרשמו בו מיוזמתם בלבד.
 4. האתר יכול שיכלול פרסומות או חסויות. המפרסמים ונותני החסות אחראים לפרסומות ולתכניהן ולעמידתן בהוראות כל דין.  בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים בכל דרך שהיא לפרסומות ותכניהן, לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכונותם, משמעויותיהם והשלכותיהם.
 5. למשתמש באתר ניתנת רשות גישה ושימוש באתר ובתכנים. רשות זו מוגבלת וניתנת לביטול על ידי מנהלי האתר בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 6. רשות השימוש ניתנת לשימוש לצרכים אישיים בלבד ולא לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא.
 7. התכנים באתר, לרבות רשימת עורכי הדין, הפרופילים של המשרדים, הביוגרפיות של עורכי הדין והמאמרים נמסרו על ידי עורכי הדין ועל אחריותם בלבד, והם אחראים בלעדית הן לנכונות המידע שנמסר והן לעמידה בכל הוראות הדין וכללי לשכת עורכי הדין.  מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשלמות התכנים, נכונותם, דיוקם, אמינותם, תאימותם, עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם.
 8. לא ניתן להעלות כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם כל טענה או דרישה בקשר לכל הפסד או נזק אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, והשימוש באתר ובתכנים הוא על אחריות המשתמש בלבד.
 9. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם יכולים להבטיח כי המידע באתר הינו שלם, נקי מטעויות או מדויק לחלוטין. לפיכך בעלי האתר או מי מטעמם אינם מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לכל הפסד או נזק שייגרם לכל אדם (לרבות תאגידים ושותפויות מאוגדים, או שאינם מאוגדים) בשל טעויות, אי דיוקים או השמטות באתר או בתכנים, לרבות אם אלה נגרמו בשל רשלנות, טעות או מכל סיבה אחרת
 10. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לתכנים של צדדים שלישיים, לפרסומות, לכשלים טכניים או אחרים באתר ובתכנים, לשגיאות, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, לנגישות לאתר או לכל חלק ממנו, לשימושך בציוד, חומרה ותוכנה בקשר עם האתר, ולכל שימוש מכל סוג שהוא שהמשתמש עושה באתר ובתכנים.
 11. ידוע למבקרי האתר כי כל המידע המצוי באתר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, אשר אינו נועד לבוא במקום יעוץ משפטי פרטני.
 12. אין להבין ו/או להסיק ו/או לראות בכל המופיע באתר זה חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ לפעילות כלשהי ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה על עורך דין ו/או להסיק ולנקוט צעדים לגבי מקרה פרטני. המבקרים באתר מצהירים כי ידוע להם שהנתונים המופיעים באתר עלולים להכיל טעויות, ומידע לא מעודכן, אי דיוקים, ולאתר, בעליו, הבאים מטעמו וחברת הקידום או כל צד הקשור באתר, לא תהיה כל אחריות עקב שימוש שיעשה המבקר באתר. אין לראות באתר כממליץ לקבלת החלטות משפטיות ו/או אישיות ו/או אחרות.
 13. המשתמש באתר אינו רשאי להוריד, להעתיק, לתכנת, לשנות, להפריד, לשלוף, ליצור נגזרות, לתמצת, לפרק, להרכיב, לשכפל, להפיק, לבצע, להדפיס, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, לאחסן, להעביר, להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, לתת רשות מכל סוג שהוא, בין אם אלה נעשים בתמורה או שלא בתמורה, או לעשות כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר ובתכנים ובכל חלק מהם או בכל מידע או תוכן אחר שהתקבל באמצעותם.
 14. המשתמש באתר אינו רשאי להשתמש בתוכנות גילוי וניטור על מנת להתחקות אחר מבנה האתר, דרך פעולתו, מידע על השימוש בו או על משתמשיו. 
 15. המשתמש באתר אינו רשאי להשתמש בכל רובוט, ספיידר או בכל מכשיר אחר, אוטומטי או ידני, לניטור או העתקה של האתר או התכנים.
 16. המשתמש באתר אינו רשאי להשתמש או לייצא את האתר או התכנים, או כל חלק מהם העומדים לרשותו באתר.
 17. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות באתר, בתכנים ובתוכנה שום שימוש שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש ושום שימוש שיש בו משום הפרת הדין הישראלי.
 18. ידוע למבקר באתר כי המאמרים המצויים באתר אינם באחריות בעלי האתר ו/או מי מטעמם, ועל כן אין לבעלי האתר כל אחריות במקרה של הפרת זכויות יוצרים.
 19. המשתמש באתר אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים למטרה בלתי חוקית, אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן שיש בו או עלול להזיק, לחבל, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע בכל דרך שהיא באתר, ברשתות ובציוד תקשורת, או להפריע לשימוש של משתמש אחר באתר.
 20. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות לכל נזק ו/או עוגמת נפש ו/או פגיעה מוחשית ישירה ו/או עקיפה שיגרם כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף ו/או על ידי צד שלישי כתוצאה משימוש באתר, וזאת לרבות אי נוחות או נזק שיגרם לעורך דין עקב אי הופעתו באתר.
 21. האתר והתכנים, לרבות המידע, הטקסט, הגרפיקה, האיורים, הצלילים, תמונות ויישומי תוכנה, שאינם תכנים שנתקבלו ו/או הוזנו ו/או הוטמעו באתר על ידי משתמשים, הם רכושם של בעלי האתר והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני ואחר, ובאמנות בינלאומיות. כל הזכויות שמורות ל- www.objection.co.il
 22. על הגישה והשימוש באתר, לרבות כל הקשור והנובע מתנאי השימוש, יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בתביעות בנושאים אלה או הקשורים או הנובעים מהם.
 23. המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא מוותר מראש על כל טענת מצג כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם.
 24. אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן."

המשתמש באתר נושא באחריות הבלעדית ולמנהלי האתר אין ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי מבקרי האתר ו/או הנרשמים בו.

קישורים מומלצים: