עורך דין מומחה מיסוי בינלאומי

מתמחה בייעוץ בינלאומי,
מע"מ ועוד...
אתר הבית: https://bshcpa.co.il/

כתבת פרופיל
התמחות בתחומים הבאים:
כתבות אחרונות של עורך דין מומחה מיסוי בינלאומי
פתח דבריםרואי חשבון ויועצי מס הם בעלי מקצוע, שרשאים ע"פ חוק להעניק שירותי ייצוג לעסקים מול רשויות המס. חברה בע”מ, נדרשת לקבל שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים מרואה חשבון בלבד. כאשר מדובר בעצמאיים ( עוסק מורשה או עוסק פטור) ניתן לבחור ולקבל שירותים מאנשי המקצוע שונים כל אחד לפי צרכיו. תאורטית, רואה חשבון אמור להיות בעל ידע נרחב – דרישות ההשכלה גבוהות יותר ותקופת ההתמחות ארוכה עד...
מאמר בנושא תשלום לתושב חוץ – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן מנהל משרד רואה חשבון בתל אביבתשלום לתושב חוץ – הוראות הפקודה סעיף 170(א) לפקודה מטיל חובה על כל מי שמשלם לתושב חוץ לנכות מס במקור בשיעור 25% ליחיד, או בשיעור מס החברות החל באותה שנת מס (בשנת 2019 שיעור מס החברות הנו 23% ) אם מדובר בחברה, מכל תשלום שהוא הכנסה אלא אם קיים אישור מפקיד שומה בדבר שיעור ניכוי אחר או פטור ממנו. החובה...
תושב חוזר – פתח דברים מדינת ישראל מבקשת באופן קונסיסטנטי לעודד עלייה וחזרה של תושבים אשר עזבו את הארץ ומעוניינים לשוב אליה. אי לכך, המדינה מעניקה לעולה חדש / תושב חוזר ותיק / תושב חוזר מניפה רחבה של הטבות מס מצוינות ממגוון סוגים. הטבות מס לתושב חוזר המרכזיות בסל, כוללות בין היתר: פטור ממס בגין הכנסות אשר אינן מעסק (“הכנסות פסיביות”). פטור ממס בגין הכנסות ממשלח יד ומעסק אשר...
מידע כללי
שם: מומחה מיסוי בינלאומי
איזור מגורים: גוש דן
עיר: תל אביב-יפו
כתובת:
טלפון: 035056359
פקס: 036050699
מייל: amnon0701@yahoo.com
זמני קבלת קהל:
קישורים מומלצים: